NPIF

Spis deg frisk!

 Forum 

Med lisens til å drepe

Kronikk i Klassekampen 22.01.2007

Flere og flere innser i dag at psykiatrien har spilt fallitt. Likevel puttes det stadig mer penger inn i et sykt system.

Vi begynner nå å se de alvorlige konsekvensene av psykiatriens medikamentelle behandlingsregime. Lov om psykisk helsevern verner pilleindustrien mer enn pasientene. «Nevroleptika» eller «antipsykotika» som de så misvisende også kalles, er intet annet enn nervelammende gift. De helbreder ikke. Tvangsmedisinering med gifter som ikke helbreder, men tvert i mot gir alvorlige og ofte irreversible skader, strider mot alle menneskerettigheter. Psykiatrien er blitt et eneste stort eksperiment. Er ikke dette et problem for våre helsemyndigheter?

Andre har oppdaget problemene. I en kronikk i Aftenposten 1. september 2000, skriver professor Bjørn Rishovd Rund: «Krisen i psykiatrien skyldes kunnskapsmangel. De psykotiske symptomene, vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser, kan ikke avhjelpes særlig mer effektivt i dag enn da de første nevroleptika kom på midten av 50-tallet.» Han har følge av flere ledende amerikanske og britiske eksperter. De går inn for å fjerne schizofrenidiagnosen. «Begrepet schizofreni er vitenskapelig meningsløst. Det grupperer sammen en mengde forskjellige problemer under samme paraply; man antar at alle disse menneskene, med alle disse forskjellige problemene, har den samme hjerneskaden,» sier Richard Bentall, professor i klinisk psykologi ved University of Manchester.

«Det er stadig mer som tyder på at schizofreni kan avhjelpes med naturlige, ernæringsmessige tiltak,» sier den britiske legen John Briffa, en av Storbritannias fremste eksperter på helhetlig medisin. Dette synet deler han med verdens fremste eksperter på området. Den canadiske psykiateren Abraham Hoffer har hevdet dette i over 50 år. Han har enestående resultater å vise til og er fortsatt aktiv i en alder av over 80 år. Den franske psykiateren Phillipe Pinel konkluderte allerede på 1700-tallet at årsaken til de såkalte alvorlige psykiske lidelsene ligger i mage/tarm.

Det finnes altså andre måter enn medikamentelle å behandle psykiske lidelser på. Hvorfor skjer det da så lite på dette feltet? En ny rapport (2006) utarbeidet av forskere ved University of Massachusetts og Tufts University i USA viser at blant «ekspertene» som utarbeider kriteriene for depresjon og schizofreni, er det 100 prosent bindinger til industrien og medisinfirmaene som markedsfører «medisin» for å «behandle» disse tilstandene.

Mange psykiatere har slik økonomiske interesser i å opprettholde feilaktige diagnoser knyttet til farlige medisiner. Men også media må bære sin del av skylden for at psykiatrien forblir et mørklagt område. Vi kan fra tid til annen se store oppslag i media om «psykiatriske pasienter» som har begått drap eller voldelige handlinger. Men journalistene går aldri i dybden av dette og stiller kritiske spørsmål. Hvis man er i stand til å tenke, bør man ha merket seg at i samtlige av disse tilfellene har pasientene vært «behandlet» i psykiatrien, ofte i mange år. Det er en myte at psykotiske pasienter er farlige, det blir de først når stofflangerne begynner å eksperimentere med dem (jamfør boka «Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill» av Robert Whitaker, prisbelønnet forskningsjournalist samt nettverket Alliance for Human Research Protection).

Norske journalister har sviktet sin oppgave når det gjelder å rette et kritisk søkelys mot en syk industri og makteliten som tjener på dette. Til og med Klassekampen later til å være mer opptatt av å bevare arbeidsplassene til udugelige «helse»-arbeidere enn pasientenes ve og vel. Mens andre journalister igjen er mer opptatt av egen karriere og sosial fremgang.

Resultatet av et forskningsprosjekt ledet av professor Ole A. Andreassen ved Ullevål universitetssykehus viser at mennesker med schizofrenidiagnose har to til tre ganger høyere dødelighet enn resten av befolkningen (Aftenposten 9. juni 2006). Man trenger ingen forskningsstudie for å forstå det. Behandlingen, eller rettere mishandlingen, denne pasientgruppen blir utsatt for i det offentlige helsevesen er en skammelig forbrytelse mot menneskeheten. Med tanke på at dette oftest rammer unge mennesker som i utgangspunktet er ressurssterke og friske, og får sitt liv ødelagt fordi de blir nektet effektiv behandling på grunn av kyniske krefter som tjener grovt på å behandle dem med psykofarmakaindustriens «vidunderpiller», er dette en menneskelig katastrofe uten sidestykke i historien.
Som ansvarlige arbeidsgivere må norske helsemyndigheter oppheve de konvensjonelle psykiaternes og psykofarmakaindustriens monopol på behandlingen av mennesker med såkalte psykiske lidelser. Monopol gir makt, og makt gir rett til å foreta seg de grusomste ting uten at det får konsekvenser for de ansvarlige.

For det finnes altså alternativer. Psykologen Jaakko Seikkula har i Finland hatt stor suksess med sin metode i å møte pasientene på en utradisjonell måte uten bruk av psykofarmaka. I tillegg innehar ikke helsearbeidere den tradisjonelle ekspertrollen, men møter og samarbeider med pasienten på en likeverdig måte. Resultatene er overveldende og viser at pasientene kan komme ut av en psykose og bli friske igjen, slik mange andre naturlige metoder viser. «Behandling» med psykiatriske medikamenter fører til kronisk lidelse, medikamentene skaper avhengighet og endrer strukturen i hjernen. Personligheten endres og gir pasientene enorme abstinenser om de prøver å komme seg ut av helvetet («Your Drug May be Your Problem - How and Why to Stop Taking Psychiatric Medications», Peter R. Breggin og David Cohen, Perseus Books 1999).
Som den kloke legen Carolyn Dean sier i boken «Death by Modern Medicine»; det finnes et hav av trygge behandlingsmetoder som kan erstatte den konvensjonelle «medisin»-industrien. Når media svikter sin oppgave i å overvåke makten og utfordre den, kan dødens industri fortsette sin propaganda- og profittmaskin i trygg forvissing om at makt gir rett.
Ingen land bruker mer på offentlige helsebudsjetter som andel av bruttonasjonalproduktet enn Norge, men vi scorer ganske middelmådig på de fleste rangeringer over helsetilstanden. Bare USA bruker mer på helse per innbygger enn Norge (OECD-rapporten «Health at a Glance», 2005). Hvor mye helse får vi ut av disse pengene? Hvor mye faktisk psykisk helsevern får vi? Schizofreni alene koster Norge mer enn alle kreft- og hjerte/kar sykdommer til sammen. Det er mye penger for en dødelig terapi!

Trine Erichsen og Lillian Nore, helsefaglig utdannelse

Kostholdsendringer

Kan hjelpe ved: 

ADHD
Aggresjon
Asperger
Autisme

Depresjon
Diabetes
Dysleksi
Epilepsi
Konsentrasjonsvansker
Magetrøbbel
Multippel Sklerose
Muskelsmerter
Opioide peptider
Parkinson
Psoriasis
Schizofreni
Sengevæting
Stoffskifteproblemer
Utslett

 

Listet alfabetisk.


 

Nytt PIF-nytt

PIF-nytt-nr-2-2017-Forside-web-lite 


Alle medlemmene våre får PIF-nytt 4 ganger i året. Mangler du noen utgaver? Bestill dem hos: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Frist for artikler etc til neste
PIF-nytt: 30. jan. 2017!

      2013 © NPIF | Drøbakgate 10b | 0463 OSLO | Tlf: 94 81 86 05 | Org.nr 980.252.256 | Bankgiro 5083.06.02795 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.